Tôi! Sinh Viên Thời gian Đăng kí dự thi Giải thưởng
Chỉ cần một chiếc điện thoại, máy ảnh hay oách hơn là một chiếc máy quay để tái hiện cuộc sống sinh viên phong phú qua lăng kính của chính mình. Tại sao không ? - Vòng 1 (10/12 – 5/1): Nộp video hoàn chỉnh & bản mô tả ngắn gọn nội dung/ý tưởng   
- Vòng 2 (7/1 – 24/1): Vote trên Youtube & BGK chấm điểm
Gửi email đăng ký tham dự dự thi về địa chỉ :

toisinhvien@dongphuc.org

01 giải Nhất: 3,000,000 VNĐ
01 giải Nhì: 1,000,000 VNĐ
01 giải Sáng tạo: 1,000,000 VNĐ